Om Borlänge Trädgårdsservice

Borlänge Trädgårdsservice grundades 1996 av Peter Christensen. I början arbetade vi först och främst med trädfällning, trädbeskärning, gräsklippning, häckklippning och diverse anläggningsuppdrag. 2000 kom vi i kontakt med en väl genomtänkt idé för så kallade problemträd. Den bestod i huvudsak av ett radiostyrt trädfällningsaggregat monterat i toppen av en lastbilskran. Eftersom vi tidigare har arbetat med så kallade problemträd ifrån en skylift och vet vilka risker det innebär och vilken tid det medför blev vi väldigt imponerade av det nya tillvägagångssättet med trädfällningsaggregatet.

  • 2001 införskaffade vi oss en lastbil med kran, för i huvudsak trädfällningsuppdrag
  • 2005 införskaffade vi oss återigen en ny lastbil och en ny kran som tillsammans lämpar sig
    ännu bättre för trädfällningsarbeten än den tidigare
  • 2010 införskaffade vi oss en banddriven stubbfräs
  • 2011 införskaffade vi oss en dumper utrustad med kran, för bortforsling av trädavfall
  • 2012 ombildades företaget till ett aktiebolag, Borlänge Trädgårdsservice AB
  • 2013 införskaffade vi oss ett nytt trädfällningsaggregat